Detail Data Guru SMKN Tugumulyo

   
   
  Kode Guru : 4
  NIP : 197404032006041005
  Nama : Indra Gunawan, S.T
  Jenis Kelamin : laki-laki
  Tempat Lahir : Surulangon
  Tanggal Lahir : 1974-04-03
  Pangkat : Penata
  Golongan : IIIC
  Pendidikan : S1
  Bidang Studi : Teknik Otomotif
  Alamat : Sumber Sari
       
    Contact : 085273452005
         
         

 

 
Created by : admin@smkntgm
2014